Dongboard
D:O:A Twitter Account gehackt - Druckversion

+- Dongboard (https://forum.dongopenair.de)
+-- Forum: Dong Open Air (Deutsch) (https://forum.dongopenair.de/forum-3.html)
+--- Forum: Aktuelles (https://forum.dongopenair.de/forum-7.html)
+--- Thema: D:O:A Twitter Account gehackt (/thread-1702.html)D:O:A Twitter Account gehackt - Tuffi - 02.08.2013

Hallo lieber Dong Orgas.

Offensichtlich wurde euer Twitter Account "https://twitter.com/DOAconcerts" gehackt.


Gruß,
Tuffi